Výsledky vyhľadávania pre Nos anglicky

ABILITY schopnosť, po anglicky
AEON večnosť, po anglicky
AGE večnosť, po anglicky
AIRS afektovanosť, po anglicky
AIRS strojenosť, po anglicky
APATHY ľahostajnosť, po anglicky
ASSET prínos, po anglicky
BEAR nosiť, po anglicky
BEARING nosnosť, po anglicky
BENEFIT prínos, po anglicky