Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Nos po

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
A POSTERIORI zo skúseností, podľa skúsenosti
AAR Association of American Railroads, Asociácia amerických železničných spoločností (angl.skr.)
ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
ABDUKCIA pravdepodobnostný úsudok vo forme sylogizmu
ABILITY schopnosť, po anglicky
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABR rozhlasová spoločnosť Bolívie
ABS American Bureau of Shipping, spoločnosť klasifikujúca námorné stavby a lode