Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Nozina

EVOLÚTA množina stredov krivosti krivky
GRAMATIKA množina pravidiel určujúcich, ktoré vety patria do jazyka a ktoré nie (inf.)
INKLÚZIA vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný slovami „je podmnožinou“, uzavrenina v bunke obsahujúca zásobné látky, farbivá a anorganické kryštalické látky, cudzorodá hmota v hornine alebo v neraste
INTERVAL medzera, prestávka, časový úsek, medzičas, množina všetkých reálnych čísel
IZOLOVANÁ MNOŽINA podmnožina z izolovaných bodov
IZOLOVANÁMNOŽINA podmnožina z izolovaných bodov
KOMBINATORIKA odbor zaoberajúci sa predovšetkým konečnými množinami a ich štruktúrami
MÓČING nožina (hovor.)
MÓČING nožina, kližka
Q množina racionálnych čísel (zn.)