Výsledky vyhľadávania pre Oči anglicky

ABACUS počítadlo, po anglicky
BRAY britský (anglický) filozof - utopický socialista, ekonóm, činiteľ robotníckeho hnutia (John Francis, 1809-1897)
BUCKLE britský (anglický) historik, šachista a sociológ (Henry Thomas, 1821-1862)
CENTURY storočie, po anglicky
COMPUTE počíťať, po anglicky
COUNT počítať, po anglicky
COUNTER počítadlo, po anglicky
COUNTS počíta, po anglicky
CRIME zločin, po anglicky
DEPTH hlbočina, po anglicky