Výsledky vyhľadávania pre Ožiť

ABBAGNANO taliansky filozof, predstaviteľ pozitívneho existencializmu (Nicola, 1901-1990)
ABSOLÚTNAVISKOZITA dynamická viskozita
ABSTINENCIA zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu, neúčasť na spoločenských akciách
ABSTINENCIA zdržiavanie sa pôžitkov, najmä pitia liehovín, zdržanlivosť
ABSTINENT človek zdržujúci sa určitých pôžitkov, najmä alkoholu
ABSTINENT kto zachováva abstinenciu, človek zdržujúci sa určitých pôžitkov
ABSTINENT osoba zdržujúca sa pôžitkov
AD ACTA spisová skr., odložiť ako vybavené
ADACTA odložiť ku spisom (z lat.)
ADJOURN odložiť, po anglicky