Výsledky vyhľadávania pre O (chem.)

ACETÁT soľ kyseliny octovej, octan (chem.)
ACIDITA kyslosť (chem.)
ACYL jednoväzbová skupina (chem.)
ADITÍV prídavná látka, prísada, prísada do mastív (chem.)
ADOVALI zlučovali, spojovali (chem.)
AFINITA zlúčivosť prvkov (chem.)
AKT proteínkináza B (chem.)
AKTOL mliečnan strieborný (chem.)
AKTOR činidlo spôsobujúce reakciu (chem.)
ALDÓZA cukor s aldehydovou skupinou v molekule, druh cukru (chem.)