Výsledky vyhľadávania pre O grécky filozof na 8 písmen

ANTIOCHOS grécky filozof, scholarchos Novej Akadémie (???-68 pred Kr.)
ARRIANOS grécky historik, politik a filozof (asi 92-175)
DIOGENES grécky filozof, predstaviteľ stoickej školy, Diogenes zo Seleukeie (okolo 240-150 pred Kr.)
DIOGENES grécky filozof, stúpenec Epikurovej filozofie (Diogenes z Oinoandy, okolo 200)
DIOGENES starogrécky filozof žijúci v sude
DIOGENES starogrécky filozof, najradikálnejší predstaviteľ kynizmu v životnej praxi (Diogenes zo Sinope, okolo 413-323 pred Kr.)
EKFANTOS grécky filozof, predstaviteľ pytagoreizmu (5.st. pred Kr.)
EPIKUROS starogrécky filozof (341-270 pred kr.)
EUKLIDES starogrécky matematik a filozof (asi 365-300 pred Kr.)
KRATYLOS starogrécky filozof (5.stor. pred Kr.)