Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre O rest

ABBAS egyptský kresťanský mních, askét a svätec, Anton Veľký (Antonius, cca. 251-356)
ABELITA prívrženec severoafrickej kresťanskej sekty
ABERÁCIA odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu, chromozómová mutácia
ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie zákona, hnutie za zrušenie otroctva v USA začiatkom 19. storočia, hnutie za zrušenie trestu smrti
ABRAHAMITA člen východočeskej kresťanskej sekty v 17. a 18. storočí
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu (práv.)
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu, rozhrešenie, odpustenie hriechov
ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADAPTÁCIA prestavba, úprava, prispôsobenie, prispôsobovanie
ADVENTIZMUS kresťanské hnutie hlásajúce nový príchod Ježiša Krista na svet