Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre O v s ienka

ADAPTÁCIA prispôsobenie sa organizmu podmienkam životného prostredia (biol.)
AIRA ovsienka (bot.)
AKLIMATIZOVAL prispôsoboval novým životným podmienkam
AKLIMATIZOVALA prispôsobila novým životným podmienkam
AKLIMATIZOVALI prospôsobovali novým životným podmienkam
AKLIMATIZOVALO prospôsobovalo novým životným podmienkam
ALOGÉNNY v geológii vzťahujúci sa na zmeny vyvolané podmienkami vzniknutými mimo pôvodného prostredia
ALOMETAMORFÓZA vonkajšími podmienkami spôsobená premena horniny
ANABIÓZA skrytá forma života pri prežívaní v nepriaznivých podmienkach, maximálne obmedzenie životných procesov
ANAMNÉZA rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého, uvedomovanie si, rozpamätanie sa