Výsledky vyhľadávania pre OBCHOD OBCHODOVANIE

HANDEL obchodovanie (zast.)
KOMERCIA obchod, obchodovanie, obchodný styk, dielo vydané s cieľom dosiahnuť vysoký zisk (kniha, hudba, film a pod.)
SIMÓNIA svätokupectvo, obchodovanie s cirkevnými funkciami a hodnosťami