Výsledky vyhľadávania pre OBCHOD PO ANGL

MUN anglický teoretik merkantilizmu, londýnsky obchodník, riaditeľ Východoindickej obchodnej spoločnosti a ekonóm (Thomas, 1571-1641)
OUTLET obchod, po anglicky
RAC Royal African Company, spoločnosť na obchod s otrokmi (angl.skr.)
SHOP obchod, po anglicky
TRADE obchod, po anglicky
TRADER obchodník, po anglicky