Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre OBCIA

ABSENTIZMUS neplnenie občianskych povinností
ALEA IACTA EST kocky sú hodené, výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
ALEAIACTAEST kocky sú hodené výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny vo význame „je rozhodnuté“
BIPOLITA osoba s dvojitým štátnym občianstvom
BIPOLITIZMUS dvojité štátne občianstvo
BIPOLITIZMUS dvojité štátne občianstvo, občianstvo dvoch štátov
CB Citizen’s Band, občianske pásmo (angl.skr.)
CIVILNÝ občiansky
ČOR česká občianska rada
DEMEŠ slovenský občiansky aktivista (Pavol, *956)