Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre OBNOV

AKTIVIZÁCIA obnovenie činnosti, uvedenie do prevádzky alebo činnosti, zintenzívnenie činnosti
ANASTYLÓZA obnovenie stavebnej pamiatky zostavením zachovalých častí do pôvodnej polohy
APOKASTÁZA obnova, návrat bývalého ideálu, dokonalého stavu sveta
APPEL obnovenie útoku v šerme
ASANOVANÁBUDOVA dom ktorý prešiel obnovou
ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BENEŠ druhý česko-slovenský prezident jeden z vodcov odboja za vznik Česko-Slovenska počas prvej svetovej vojny predstaviteľ odboja za obnovenie Česko-Slovenska počas druhej svetovej vojny sociálny demokrat ideológ čechoslovakizmu a autor Benešových dekréto
BIOMASA celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze, obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy
BIOMASA obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy
COKOO Centrum obnovy krajiny ohrozených oblastí (skr.)