Výsledky vyhľadávania pre ODBOR

AARNE fínsky folklorista, fínsky bádateľ v odbore folkloristika (Antti Amatus, 1867-1925)
ADEPT žiak, začiatočník vedného alebo iného odboru
ADOVALO zlučovalo, odborne
ADOVAŤ zlučovať (odborne)
AEROFILATELIA odbor filatelie
AFINITA príbuznosť, podobnosť (odborne)
AFRIKANISTA odborník v afrikanistike
AGROLÓG odborník v agrológii
AGRONÓM odborník v agronómii
AGROPEDOLÓG odborník v agropedológii