Výsledky vyhľadávania pre ODDELENE

ALOPATRIA výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov úplne oddelene
APART oddelene, po anglicky
BOX mäkká teľacia alebo hovädzia koža s hladkou lícnou stranou, pästiarsky šport, pokyn rozhodcu na pokračovanie boxerského zápasu, oddelené, ohradené miesto napr. v reštaurácii alebo kaviarni, väčšie zariadenie na chladenie
BOX oddelené, ohradené miesto
ENKLÁVA oddelené územie v cudzom prostredí
GONOCHORIZMUS oddelené pohlavie
HAFF sladkovodné jazero úzkou kosou oddelené od mora
IZOLOVANE oddelene
KOTEREC oddelené miesto v stajni
LIMAN morský záliv neúplne oddelený kosou od mora, pobrežné jazero oddelené piesočnou hrádzou od mora