Výsledky vyhľadávania pre ODMENA

AWARD arbitrážne rozhodnutie, odmena, cena, vyznamenanie, ocenenie, napr. hercov
AWARD odmena, po anglicky
BONUS mimoriadna odmena
BONUS osobitná odmena
BOUNTY odmena, po anglicky
CENA odmena, ohodnotenie v súťaži
DEPUTÁT odmena v naturáliach
DISKONT úroková odmena pred lehotou splatnosti platby
FEE odmena, po anglicky
GRATIFIKÁCIA odmena, dar, materiálne ocenenie, dobropis, zľava z ochoty, proces alebo stav uspokojenia sprevádzajúci určitú činnosť