Výsledky vyhľadávania pre ODMIETAŤ

NEGOVAŤ popierať, odmietať, pôsobiť v zápornom zmysle
ODOPIERAŤ odmietať
PERHORESKOVAŤ s odporom odmietať, s rozhorčením odporovať, rozhodne sa brániť, znižovať čo do významu