Výsledky vyhľadávania pre ODvet

AGROKOMBINÁT združený poľnohospodársky podnik, združenie viacerých poľnohospodárskych výrobných odvetví
AGROKOMPLEX spojenie poľnohospodárskej prvovýroby s odvetviami poskytujúcimi výrobné prostriedky
AGROKOMPLEX spolupráca a spojenie poľnohospodárskej výroby s odvetviami poskytujúcimi výrobné prostriedky pre poľnohospodárstvo
ALGEBRA odvetvie matematiky, ktoré má pôvod v náuke o riešení rovníc, učebnica algebry
ARISTOTELES starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), najväčší filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (384 pred Kr. - 322 pred Kr.)
ATLETIKA základné športové odvetvie zahŕňajúce behy, chôdzu, vrhy, skoky, hody a ich kombinácie
BAKTERIOLÓGIA odvetvie mikrobiológie, zaoberajúce sa vlastnosťami a činnosťami baktérií
BRANDŽA odbor, odvetvie, oblasť podnikania alebo práce
BRANŽA odbor, odvetvie (zastar.)
BRANŽA odvetvie činnosti (slang.)