Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre OPáč

ALOPATIA liečba liekmi opačného účinku, liečba snažiaca sa v tele vyvolať obranný proces liekmi opačného účinku (opak homeopatie)
AMFIMIXIA pohlavné rozmnožovanie založené na spojení gamét jedincov opačného pohlavia
ANTIČASTICA častica s opačným nábojom
ANTIČASTICA objekt existujúci ku každej elementárnej častici, síce s rovnakou hmotnosťou, ale opačným nábojom
ANTIPÓL opačný pól, protiklad
ANTITYP opačný typ (kniž.)
ANTONYMÁ slová opačného významu (gram.)
ANTONÝMIA jav, keď slová majú opačný, protikladný význam
ANTONYMUM opozitum - opačný význam slova
ANTONYMUM slovo opačného významu: dobrý – zlý, pekný – škaredý, opozitum, opak opozita