Výsledky vyhľadávania pre OPERA

ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ACI alliance Cooperative Internationale (skr.)
ADO Air Defense Operations
ADO Assistant Director of Operation
AEIF European Association for Railway Interoperability (skr.), Európska asociácia pre interoperabilitu železníc (angl.skr.)
AIDA Verdiho opera
ALEKO Rachmaninovova opera, opera S. Rachmaninova
AND logický operátor konjunkcia, logický súčin
AND operátor po bitoch v počítačovom programovaní, binárne and
ANDOS ruský operačný systém