Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre OVP

AFFECT ovplyvňovať, po anglicky
AFINITA výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov bez vzájomného ovplyvňovania sa
AFINITA výskyt niekoľkých druhov živočíchov na jednom mieste bez ovplyvňovania sa
AGITÁCIA ústne alebo písomné šírenie ideí a politických myšlienok s cieľom ovplyvniť mienku jednotlivcov a skupín ľudí
AUTOSTIMULÁCIA sebaovplyvňovanie, sebapodceňovanie
BIOFAKTOR účinná látka ovplyvňujúca rast rastlín
DÄNIKEN švajčiarsky spisovateľ, ktorý je známy svojimi prácami o mimozemskom ovplyvňovaní ľudskej kultúry od prehistorických čias (Erich von, *1935)
DEMOKRITOS starogrécky filozof, vlastný tvorca teoreticky značne rozpracovanej a až našu súčasnosť ovplyvňujúcej teórie atómov (asi 460-350 pred. Kr.)
HETEROSUGESCIA ovplyvňovanie citov, postojov a názorov bez rozumovej úvahy vonkajším svetom, situáciou, inou osobou
HUMORISTA človek ovplývajúci humorom