Výsledky vyhľadávania pre OZNACOVAL

ANOTOVALA robila anotáciu, stručne poznačovala
ETIKETOVALA označovala etiketou