Výsledky vyhľadávania pre Obchodná spoločnosť obchodná skratka

CORP skr. slova corporation, obchodná spoločnosť
DOS dunajská obchodná spoločnosť (skr.)
SRO obchodná skr. spoločnosti
VOS verejná obchodná spoločnosť (skr.)
ZOS Zvolenská obchodná spoločnosť (skr.)