Výsledky vyhľadávania pre Obchodny styk

BOJKOT odmietanie niečoho, prerušenie styku, vyhýbanie sa niekomu, odmietanie obchodných a iných stykov
KOMERCIA obchod, obchodovanie, obchodný styk, dielo vydané s cieľom dosiahnuť vysoký zisk (kniha, hudba, film a pod.)