Výsledky vyhľadávania pre Obdobie ľudskej civilizácie

BARBARSTVO obdobie vývoja ľudskej spoločnosti pred nástupom civilizácie, kultúrna nevzdelanosť, nekultúrnosť
STAROVEK obdobie ľudskej civilizácie