Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Obdobie štvrtohôr

ALÚVIUM štvrtohorné usadeniny, naplaveniny, mladšie štvrtohory, najmladšie obdobie štvrtohôr, holocén, nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
HOLOCÉN terajšie obdobie štvrtohôr
KVARTÉR najmladšie obdobie geologickej minulosti vyznačujúce sa striedaním chladných a teplejších období, vznikom a vývojom človeka, štvrtohory, antropozoikum
PLEISTOCÉN staršie obdobie štvrťohôr