Výsledky vyhľadávania pre Obdobie tretohor

EOCÉN staršie obdobie treťohôr
GLACIÁL doba ľadová, relatívne studené a relatívne suché obdobie neskorého neogénu (mladšie treťohory), kedy dochádzalo k mohutnému rozvoju zaľadnenia a poklesu morskej hladiny
MIOCÉN mladšie obdobie treťohôr
OLIGIOCÉN stredné obdobie treťohôr
PALEOCÉN najstaršie obdobie treťohôr
PLIOCÉN najmladšie obdobie treťohôr