Výsledky vyhľadávania pre Obieha

APOCENTRUM bod na dráhe kozmického telesa obiehajúceho okolo iného kozmického telesa, v ktorom sú obe telesá najviac vzdialené
APOGALAKTIKUM bod na dráhe hviezdy obiehajúcej okolo stredu galaxie, v ktorom je hviezda od stredu galaxie najviac vzdialená
ASTEROID drobná obežnica obiehajúca medzi Marsom a Jupiterom, planétka, vesmírne teleso
BLÚDIŠ pobiehaš
KOLOVALO obiehalo
KOLOVAŤ obiehať, cirkulovať, šíriť sa
MESIAC vesmírne teleso obiehajúce okolo Zeme
OBEH obiehanie
PERICENTRUM bod na dráhe kozmického telesa obiehajúceho okolo iného kozmického telesa, v ktorom sú obe telesá najmenej vzdialené, bod na dráhe hviezdy, planéty a pod., v ktorom je ústrednému telesu (Zemi, Slnku a pod.) najbližšie
PLANÉTA teleso obiehajúce okolo Slnka, obežnica, lístok s predpoveďou fiktívnej budúcnosti predávaný napr. na jarmokoch