Výsledky vyhľadávania pre Objedná si

ABONOVAŤ objednávať, predplácať si (noviny)
DAL SI objednal si
DALO SI objednalo si (hovor.)
DAŤ SI objednať si