Výsledky vyhľadávania pre Oblasť grécku

ATTIKA oblasť v Grécku
OIKUMENA (v Grécku) známa časť sveta u antických Grékov, súhrn ľuďmi trvale obývaných oblastí, ekuména