Výsledky vyhľadávania pre Oblečie

ODEJE oblečie
ODEJEM oblečiem
ODEJEME oblečieme
ODEJETE oblečiete
OŠATÍ oblečie, odeje
OŠATÍM oblečiem
OŠATÍTE oblečiete
OŠATÍTE zaoblečiete