Výsledky vyhľadávania pre Obmedzená

ABSOLUTIZMUS neobmedzená vládna moc panovníka
ABSOLUTIZMUS vládna sústava, v ktorej má panovník neobmedzenú moc, neobmedzená vládna moc jednotlivca,absolútna monarchia, samovláda
ABSOLÚTNOSŤ nemanie vzťahu k niečomu, neobmedzená platnosť, nezávislosť, nepodmienenosť, opak relatívnosti
AUTOKRACIA samovláda, neobmedzená vláda jednotlivca alebo skupiny
CACHE vo výpočtovej technike obmedzená pamäť s rýchlym prístupom
CÁRIZMUS neobmedzená vláda cára v Rusku do boľševickej revolúcie v roku 1917
CARTA BIANCA neobmedzená plná moc
CARTE BLANCHE neobmedzená plná moc
DESPOCIA neobmedzená vláda, samovláda despota, samovládca, tyran, panovačný človek, hodnosť panovníka Byzantskej ríše
IDIOBLAST bunka alebo skupina buniek, ktoré sa obsahom, tvarom alebo inými vlastnosťami odlišujú od iných, vlastnými kryštalickými plochami obmedzená čiastočka premenených hornín