Výsledky vyhľadávania pre Obnos na 4 písmená

JOBS americký podnikateľ a počítačový inžinier, jedna z vedúcich osobností počítačového priemyslu (Steve, 1955 - 2011)
KULT nekritické uctievanie osobnosti
RANG oblasť pôsobnosti, kompetencia, stupeň hodnosti alebo postavenia
SELF ego, osobnosť, po anglicky
STAR známa osobnosť
SUMA finančný obnos
SUMA hodnota, obnos
SUMA obnos peňazí
SUMA obnos, čiastka, súhrn väčšieho počtu číselných položiek, úhrn
SUMA peňažný obnos