Výsledky vyhľadávania pre Obnova

APOKASTÁZA obnova, návrat bývalého ideálu, dokonalého stavu sveta
DEHYDRATÁCIA odvodnenie, odstraňovanie vody, prirodzené alebo chorobné ochudobňovanie organizmu o vodu, nedostatok vody v organizme
ECHOKINÉZA porucha jednania charakterizovaná napodobňovaním pohybov iných ľudí
ECHOLÁLIA chorobné napodobňovanie počutých slov (lek.)
ECHOMATIZMUS chorobné napodobňovanie videných pohybov iných ľudí
ECHOMÍMIA mimické napodobňovanie okolia (lek.)
ECHOMÍMIA napodobňovanie výrazu na tvári, bezcieľné mimické napodobňovanie okolia (lek.)
EPIGÓN následník, napodobňovateľ (napr. v umení a vede)
FALZÁTOR falšovateľ, napodobňovateľ
FALZIFIKÁCIA napodobňovanie, falšovanie, vyvracanie teórie alebo hypotézy