Výsledky vyhľadávania pre Obojstranna

DIPLÉGIA obojstranná obrna, ochrnutie najmä dolných končatín