Výsledky vyhľadávania pre Obrad na 4 písmená

ABAK stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
AULA obradná miestnosť
DIRK škótsky obradný nôž
KIVA indiánska svätyňa, obradná miestnosť v pueble
KIVA obradné miestnosti v pueble
KRST cirkevný obrad
KRST kresťanský obrad udelenia mena
KRST obrad pomenovania
KRST obrad pomenúvania
KULT uctievanie, pripisovanie neprirodzených vlastností, sústava náboženských obradov a slávností na uctievanie boha alebo nadprirodzených bytostí