Výsledky vyhľadávania pre Obraz pri premietaní

BIOSKOP prístroj na premietanie pohyblivých obrazov
PRIEMET obraz pri premietaní