Výsledky vyhľadávania pre Obraz pri remietani

BIOSKOP prístroj na premietanie pohyblivých obrazov
PRIEMET obraz pri premietaní