Výsledky vyhľadávania pre Obriaď (nár.)

GAB obriaďuj (nár.)
GABAŤ obriadiť (nár.)
GAJEM obriaďujem (nár.)