Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Obrys

GABARIT prejazdný, presne ohraničený železničný profil, najväčšie prípustné rozmery nákladu na otvorenom železničnom voze v obryse prejazdového profilu
KONTÚRA obrysová čiara, obrys
KONTÚROVAŤ kresliť v obrysoch
LÍNIA čiara, priamka, rys, ťah, obrys, linaj, hranica, frontová čiara, smer politickej a inej činnosti, v biológii rad príbuzných jedincov, vojenský sled, rozvinutý rad vojnových lodí
LÍNIA obrys, kontúra
SILUETA tieňový obraz, obrys, obrysová čiara
TANGRAM štvorec rozdelený na sedem častí, z ktorých sa dajú zostavovať rôzne obrazce, figúry a obrysy predmetov