Výsledky vyhľadávania pre Obsah

ABSOLÚTNA NULA najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu energiu
ABSOLÚTNA NULA vo fyzike najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu
ABSTRAKT krátky výťah z obsahu článku alebo knihy, súhrn, referát, synopsia, zhrnutie, resumé
ACETOMETER prístroj na zisťovanie obsahu kyseliny octovej v octoch
ACIDIMETRIA stanovenie obsahu zásaditých látok neutralizáciou
ACIDÓZA nadbytok obsahu kyslých látok v organizme
ACIDÓZA zvýšenie kyslej reakcie krvi, nadbytok obsahu kyslých látok v organizme
ADAMSIT organická zlúčenina obsahujúca arzén, bojový plyn
AEROTOXIA pohyby mikróbov k vyššiemu obsahu kyslíka
AGROMETER počítadlo na výpočet plošných obsahov