Výsledky vyhľadávania pre Obvyklý

ANORMÁLNY neobvyklý, nenormálny, odchýlny, nepravidelný
ATYPICKÝ odporujúci pravidlám, neobvyklý, zvláštny, neštandardný
BIZARNÝ podivný, zvláštny, neobvyklý
DŽANGEL využitie neobvyklých efektov jednotlivých hudobných nástrojov (napr. na znelky)
DŽINGEL využitie neobvyklých efektov jednotlivých hudobných
GAG neobvyklý vtipný až komický nápad, napr. vo filmových groteskách, prvok situačnej komiky
HABITUÁLNY obvyklý
JUNGLE využitie neobvyklých efektov jednotlivých hudobných
KURENTNÝ bežný obvyklý
LÉNO (feudum alebo benefícium) bola v stredoveku označovaná podmienená držba pôdy, alebo úradov, na základe zmluvy. Tento systém bol v západnej Európe obvyklým spôsobom štátnej správy a základným pilierom feudálneho spoločenského zriadenia