Výsledky vyhľadávania pre Obvyklý po

ATYPICKÝ odporujúci pravidlám, neobvyklý, zvláštny, neštandardný
BIZARNÝ podivný, zvláštny, neobvyklý
LÉNO (feudum alebo benefícium) bola v stredoveku označovaná podmienená držba pôdy, alebo úradov, na základe zmluvy. Tento systém bol v západnej Európe obvyklým spôsobom štátnej správy a základným pilierom feudálneho spoločenského zriadenia
NORMALITA obvyklý stav, pravidelnosť, obvyklosť, chovanie zodpovedajúce normám
ŠPECIALITA zvláštnosť, výnimočnosť, odbor činnosti, predmet záujmu, nevšedný, neobvyklý druh tovaru, najmä potravinárskeho