Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Obzor

ALMUKANTARÁT v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom
DEPRESIA uhlová vzdialenosť nebeského telesa pod obzorom (astron.)
HORIZONT obzor, v geológii vrstva alebo poloha odlišujúca sa nejakým znakom
NADIR najnižší bod na obzore
PERISKOP optický prístroj na nepriame pozorovanie obzoru, napr. zo zákopov, z ponorky a pod., jednoduchý symetrický objektív
ZAPADOL klesol za obzor
ZENIT obzor