Výsledky vyhľadávania pre Od angl. na 2 písmená

AC aircraft carrier (skr.), materská lietadlová loď (angl.skr.)
AC appeal court (skr.), odvolací súd (angl.skr.)
DV dollar value (skr.), dolárová hodnota (angl.skr.)
EE Embrace and extend (skr.), obchodná stratégia (angl.skr.)
ER emergency room (skr.), pohotovostné oddelenie v nemocnici (angl.skr.)
EV exposure value (skr.), expozičná hodnota (angl.skr.)
OR Outside Routes, použitie služby pre komunikácie mimo národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (angl.skr.)
TI Transfrigoroute International, medzinárodná organizácia zameraná na dopravu pri kontrolovanej teplote (angl.skr.)
TI Transparency International, medzinárodná organizácia bojujúca proti korupcii (angl.skr.)
UK Ultimate Kylie, album od Kylie Minogue (angl.skr.)