Výsledky vyhľadávania pre Od lat

AB od, po latinsky
AB OVO od začiatku (pren.), od vajca, z vajca (z lat.)
ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ABEROVAŤ SA odchyľovať sa (z lat.)
ABEROVAŤSA odchyľovať sa (z lat.)
ABLATÍV 6. pád skloňovania, latinský názov pádu vyjadrujúceho východisko deja
ABORTÍVUM látka vyvolávajúca potrat alebo urýchľujúca nástup pôrodu
ABOVO od začiatku (latinsky)
ABOVO od začiatku, od vajíčka, latinsky
ABS odosielateľ (nem.skr.), Absender (skr.)