Výsledky vyhľadávania pre Od po angl na 2 písmená

ER emergency room (skr.), pohotovostné oddelenie v nemocnici (angl.skr.)
EV exposure value (skr.), expozičná hodnota (angl.skr.)
OF od, po anglicky
OR Outside Routes, použitie služby pre komunikácie mimo národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (angl.skr.)