Výsledky vyhľadávania pre Odbor cinnosti

KOMPETENCIA odbor činnosti, odborná alebo vecná príslušnosť úradného orgánu, úradná alebo iná právomoc
KULTÚRA vzdelanosť, súhrn odborov ľudskej duševnej a telesnej činnosti, starostlivosť o rozvoj životných oblastí, životného prostredia a úpravy mimopracovného času človeka, pestovanie úžitkových rastlín a ich druhy, súbor buniek, tkanív a pod. jednej mikrobiálnej
SEKTOR odbor činnosti
SFÉRA guľa, guľová plocha, okruh, oblasť, kruh, vrstva, odbor činnosti alebo pôsobnosti, rozsah pôsobnosti, nebeská klenba tvaru guľovej plochy s nekonečne veľkým polomerom
ŠPECIALITA zvláštnosť, výnimočnosť, odbor činnosti, predmet záujmu, nevšedný, neobvyklý druh tovaru, najmä potravinárskeho
ŠPECIALIZÁCIA obmedzenie činnosti na jeden odbor, forma deľby práce, postup od všeobecného ku zvláštnemu