Výsledky vyhľadávania pre Odbor posudz

KRITIČKA odborná posudzovateľka
LEKTOR odborný posudzovateľ literárnej alebo vedeckej práce
OPONENT odborník posudzujúci vedeckú alebo odbornú prácu
OPONENT odborný posudzovateľ