Výsledky vyhľadávania pre Odchýlka od normálu

ABNORMALITA abnormálnosť, nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
DEFLEXIA úchylka zo smeru alebo polohy, odchýlka od normálu